Bødkerslægten Nissen

Den Vestjydske bødkerslægt Nissen går 5 generationer tilbage. Tilbage til dengang Jens Andreasen Nissen omkring 1860 blev uddannet som bødker. Hjemmet i Hjarup v. Ribe bestod udover Jens' far Andreas, som var træskomager/tømmer, af mor Ane og Jens' søskende Poul, Karen Magrethe og Niels Thomsen.

Jens Andreas Nissen har vi desværre ikke mere materiale eller billeder af. Men det har vi til gengæld af hans barn, barnebarn, oldebarn og tipoldebarn. Historien fortsætter længere nede.

anton nissen

Anton Nissen (1876-1961) Bækmarksbro

jens nissen

Jens Nissen
(1910 - 1958)
Bækmarksbro

åge nissen

Aage Nissen
(1931 - 2007)
Lem - Nr. Felding

Jens Peter Nissen

Jens Peter Nissen
(1959 - )
Nr. Felding - Holstebro

Anetræ jens peter nissen

Vil du vide mere om selve bødkerhvervet gennem årene har vi lagt en beskrivelse herom ud på siden. Klik her for at læse om bødkerens historie.

Anton Nissen (1876 - 1961)

Det var oplysningen om, at Anton's 2 brødre, storebror Poul og lillebror Niels, også var bødker, der førte os frem til far Jens Andreasen Nissen, og dermed endnu en generation af bødkerslægten Nissen.

Anton flyttede til Flynder (Bækmarksbro) hvor han nedsætte sig som bødkermester. Han giftede sig med Anna Marie Andersen med hvem han fik sønnen Jens Peter Nissen i 1910.

På billedet, som er taget i 1912, ses bødkerhjemmet i Bækmarksbro. Midt på billedet står Anton med sønnen Jens Peter i hånden.

Anton producerede bl.a. ajletønder, sildetønder og fra 1934 vaskemaskinen Fix.

Fix - en smart vaskemaskine

I 1934 startede Anton Nissen produktionen af Fix vaskemaskinen. Anton havde et innovativt syn på tilværelsen. Tøjvask foregik dengang i hånden og Fix vaskemaskinen lettede husmorens arbejde betydeligt. Udover at kunne vaske tøj var maskinen konstrueret så snedigt at der yderligere kunne tilsluttes vridemaskine, tøjrulle og kødhakkemaskine.

gammeldags fix vaskemasksine

Sønnen Jens Peter fortsatte produktionen af vaskemaskinerne fra 1946. Produktion kom oppe på ca. 70 - 100 vaskemaskiner om året indtil Prøvningsudvalget i maj 1954 fik set på maskinerne. Vaskemaskinen var aldrig bleven godkendt, noget Jens ikke var klar over de skulle.

Sagen kom for retten i Lemvig hvor Prøvningsudvalget krævede en bøde på ikke under 500 kr.

Jens Peter valgte herefter at indstille produktion af vaskemaskinen.

 Jens Peter Nissen (1910 - 1958)

I 1946, 36 år gammel, overtog Jens Peter bødkeriet i Bækmarksbro efter sin far Anton. Han fortsætte produktion af bl.a. ajletønderne, sildetønder og ikke mindst Fix vaskemaskinen.

På billedet ses Jens Peter igang med at samle en muslinge dritler. Dritlerne blev samlet hos muslinge fiskerne, i dette tilfælde ved Oddesund i 1937.

Produktionen af Fix vaskemaskinen førte desværre til at han i 1954 ved retten i Lemvig blev dømt for at producere ikke godkendte elektrische maskiner. Bødekravet var så stor at bødkeriet i Bækmarksbro var nødt til at lukke.

Aage Nissen (1931 - 2007)

Bødker genopliver sit fag - interview i Vestjydsk Søndag, 1981

Jydsk telefons fagbog 1981/82 rummer 23 navne under rubrikken 'Bødkers'. Men i hvert fald en af de opførte er død. Bødker erhvervet er i bogstavligste forstand uddøende. Men nu forsøger bøder Aage Nissen fra Nr. Felding, lige syd for Holstebro, at puste nyt liv i sit fag. Nissen er også uddannet smed og har arbejdet som smed i mange år.

"Men afmætningen i samfundet har ramt min forretning", fortæller Aage Nissen, 50 år. "Jeg har ledige stunder, som jeg helst vil anvende på en god måde. Derfor vil jeg genoptage bødker arbejdet."

Traditionen

Aage Nissen stammer fra en generation af bødkere. Hans farfar og hans far havde det job. Og så skulle den unge Aage også i lære. Ingen tvivl om det. Læretiden var med undervisning på Teknisk Skole i Vemb.

"Men efter min læretid blev der mindre brug for bødkere, og jeg arbejdede kun som svend i et halvt år. Så kom jeg i stedet i smedelære."

Allerede i gang

Aage Nissen har dog langtfra glemt sine gamle færdigheder. Og han er allerede i gang med de første stykker bødker-arbejde.

"Jeg laver blandt andet nogle små, runde kurve, som folk kan have til at stå ved pejsen med brænde i. Jeg har også fremstillet ovale kar, som man i gamle dage brugte til at skolde grise i."

Faget

Men hvad består en bødkers arbejde egentlig i? Unge generationer kender sikkert ordet. Men adskillige aner intet om, hvad bødkermesteren foretager sig. Nudansk ordbog hat følgende korte forklaring:"Håndværker der laver tønder, kar og lignende af træstaver". Og det job var der for år tilbage mange, der bestred. En overgang var der flere hundrede alene i Århus.

"Men da plasticet vandt udbreddelse, forsvandt en stor del af grundlaget for vort fag", fortæller Aage Nissen. Hjemme hos far i Bækmarksbro fremstillede vi blandt andet nogle små syre spande, som landmændene brugte, når de ensilerede roer. Men så kom plastic-spandene, som kunne holde længere.

Romantik og charme

Men trods tidernes ugunst for bødkerne, så mener Aage Nissen, at faget har en mulighed i dag. Der er romantik, charme og miljø omkring bødkerfremstillede ting.

Jens Peter Nissen (1959 - ?? )

Jens Peter Nissen er egentligt udlært automekaniker, men blev femte generations bødker, da hans far måtte opgive faget på grund af sclerose. Jens Peter overtog bødkeriet i Nr. Felding hvor han producerede fastelavnstønder og badekar indtil 2003.

Lokalerne i Nr. Felding var ved at blive for lille til den stigende efterspørgsel af fastelavnstønder. Så da muligheden åbnede sig til at overtage det gl. mørtelværk på Idomvej 70 i udkanten af Holstebro slog Jens Peter til. Produktionslokalerne er efterfølgende udvidet med en ny lagerhal til de mange tønder.

Jens Peter der samler et badekar

Bødkeriet producerer badekar, blomsterkar og sågar skoldningskar til de få hjemmeslagtere, der er tilbage – og så naturligvis tønder. Omkring 25.000 alene til fastelavn.

Ved siden af produktionen af bødkervarer har Jens Peter valgt at fortsætte den tidligere ejers salg af sand og grus, granitskærver, belægningssten og krukker. Læs mere herom på Holstebro Sand og Grus' hjemmeside https://havehandel.dk.