Bødkeriet Holstebro

Jens Peter

Jens Peter Nissen Aage Nissen Jens Peter Nissen
       

Jens Peter Nissen er egentligt udlært automekaniker, men blev femte generations bødker, da hans far måtte opgive faget på grund af sclerose. Jens Peter overtog bødkeriet i Nr. Felding hvor han producerede fastelavnstønder og badekar indtil 2003.

Lokalerne i Nr. Felding var ved at blive for lille til den stigende efterspørgsel af fastelavnstønder. Så da muligheden åbnede sig til at overtage det gl. mørtelværk på Idomvej 70 i udkanten af Holstebro slog Jens Peter til. Produktionslokalerne er efterfølgende udvidet med en ny lagerhal til de mange tønder.

Bødkeriet producerer badekar, blomsterkar og sågar skoldningskar til de få hjemmeslagtere, der er tilbage – og så naturligvis tønder. Omkring 25.000 alene til fastelavn.

Ved siden af produktionen af bødkervarer har Jens Peter valgt at fortsætte den tidligere ejers salg af sand og grus, granitskærver, belægningssten og krukker. Læs mere herom på Holstebro Sand og Grussets hjemmeside (www.hsg-ho.dk).